Sajam zdravlja Kragujevac
responsive website templates

Početna     Dani zdravlja     Galerija     Arhiva     Kontakt

BESPLATNO NA SAJMU

DOM ZDRAVLJA KRAGUJEVAC 
(na štandu)

04. oktobar 2019. godine
10.00 - 18.00
Preventivni pregledi građana – merenje glikemije, merenje TA, određivanje BMI, skrining na dijabetes, kardiovaskularne bolesti , individualni razgovori, razgovori sa nutricionistom
Tim Preventivnog centra i Tim opšte medicine 
12.00 - 14.00
Promocija dojenja - značaj majčinog mleka
razgovori sa sestrama Polivalentne patronaže
12.00 - 14.00
Razvojno savetovalište / igraonica
14.00 - 16.00
Promocija rada Savetovališta za mlade
razgovori sa mladima
05. oktobar 2019. godine
10.00 - 18.00
Preventivni pregledi građana
merenje glikemije, merenje TA, određivanje BMI, skrining na dijabetes, kardiovaskularne bolesti , individualni razgovori, razgovori sa nutricionistom
12.00 - 14.00
Promocija dojenja- značaj majčinog mleka, razgovori sa sestrama Polivalentne patronaže
12.00 - 14.00
Razvojno savetovalište / igraonica
14.00 - 17.00
Pregled kože - mladeža – Dermatovenerolog
14.00 - 16.00
Prevencija malignih bolesti kod žena - ginekolog

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA KRAGUJEVAC 
(na štandu)

04. oktobar 2019. godine
10.00 – 20.00
- Preventivni pregledi građana – merenje glikemije, merenje krvnog pritiska, određivanje BMI, skrining na dijabetes, skrining na kardiovaskularne bolesti, individualni razgovori
- Promocija usluga medicine rada i savetovališta za vantelesnu oplodnju
05. oktobar 2019. godine
10.00 – 20.00
- Preventivni pregledi građana – merenje glikemije, merenje krvnog pritiska, određivanje BMI, skrining na dijabetes, skrining na kardiovaskularne bolesti, individualni razgovori
- Promocija usluga medicine rada i savetovališta za vantelesnu oplodnju
12.00 - 13.00
Predavanja na temu “Profesija i zdravlje” održaće prim. Mr sci dr Darinka Stožinić

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE KRAGUJEVAC 
(na štandu)

04. oktobar 2019. godine
10.00 - 14.00
Promocija analiza i prevencija određenih stanja i bolesti:
- muškog infertiliteta (besplatna analiza spermograma - na licu mesta)
- imunskog sistema (dijagnoza alergija u krvi, genetski rizik za autoimune bolesti)
- endokrinih žlezda (hormoni i auto-antitela)
-maligniteta (tumor markeri, ROMA indeks, kalprotektin i FOK)
10.00 - 14.00
Savetodavni rad sa pušačima uz utvrđivanje stepena nikotinske zavisnosti
14.00 - 18.00
Promocija Savetovališta za HIV i polno prenosivih bolesti  
05. oktobar 2019. godine
10.00 - 12.00
Promocija Savetovališta za HIV i polno prenosivih bolesti
11.00 - 13.00
Savetodavni rad sa pušačima uz utvrdjivanje stepena nikotinske zavisnosti
11.00
Promocija analiza i prevencija bolesti:
- imunskog sistema ( dijagnoza alergija u krvi, genetski rizik za autoimune bolesti)
- endokrinih žlezda ( hormoni i auto-antitela)
-maligniteta ( tumor markeri, ROMA indeks, kalprotektin i FOK)

ZAVOD ZA STOMATOLOGIJU KRAGUJEVAC 
(na štandu)

04. oktobar 2019. godine
od 10 do 18 časova
Preventivni stomatološki pregledi građana
Promocija oralnog zdravlja 
Promocija zdravstvenog vaspitanja sa predškolskom, školskom i studentskom populacijom 
Promocija zdravstvenog vaspitanja sa trudnicama 
Timovi:
Dečji preventivni stomatolozi, opšti stomtolozi, stomatološke sestre
05. oktobar 2019. godine
od 10 do 18 časova
Preventivni stomatološki pregledi građana
Zdravstveno vaspitanje sa starim licima 
Zdrava ishrana 
Prevencija malignih oboljenja usne duplje 
Timovi:
Opšti stomtolozi, stomatološke sestre
Sajam zdravlja Kragujevac
Adresa

Nikole Pašića 16
34000 Kragujevac
Republika Srbija

Kontakt

e-mail: sajamzdravlja@dreamfactory.rs
e-mail: office@dreamfactory.rs
Tel: +381 (0) 60 707 32 00