Tesla Medic
free html web templates

Međunarodno udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine "Quanttes"

Međunarodno udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine QUANTTES, na ovogodišnjem Sajmu Zdravlja u Medija Centru, održaće akreditovani edukativni seminar 05.10. od 11 do 13 časova, koji nosi 4 boda. Tema Seminara je Multidisciplinarni pristup u medicini (NBIC-konvergencija): praksa i iskustvo u Srbiji i svetu.
Predavači i teme:
1. Prof. Đuro Koruga (Beograd): Biomedicinski inženjering: nano i biomedicina.
2. Prof. Tomas Pečner (Thomas Petchner-N.Zeland): Non-verbalna komunikacija i pozitivna interakcija za smanjenje stresnih situacija kao i jačanje emocionalne, mentalne, duhovne snage - medicinskog osoblja i obolelih. Praksa i iskustvo u klinikama Novog Zelanda, Nemačke..
3. Dr Svetlana Mitošević (Beograd): NBIC-konvergencija: osnovne informacije, razvoj koncepta i primena u medicinskoj praksi.
4. Dr Slavica Aranđelović (Beograd): Holistički pravac u medicini: regulativa u Srbiji .Kvantna medicina- mogućnosti I iskustva