Sajam zdravlja Kragujevac
how to create your own web page for free

Početna     Dani zdravlja     Galerija     Kontakt

Dom zdravlja Kragujevac

Dom zdravlja Kragujevac

Besplatni preventivni pregledi za građane: kapilarno određivanje vrednosti šećera, merenje visine krvnog pritiska, određivanje stepena uhranjenosti - merenje visine, težine, obima struka, ITM, % masti u telu, skrining na dijabetes tip 2 (utvrđivanje visine rizika za tip 2 dijabetesa), skrining na kardiovaskularni rizik, individualni razgovor sa zdravim ili obolelim osobama.
Preglede i savetovališni rad će sprovoditi zaposleni iz službe opšte medicine (Preventini centar i savetovalište za dijabetes).

Sajam zdravlja Kragujevac
Adresa

Nikole Pašića 16
34000 Kragujevac
Republika Srbija

Kontakt

e-mail: sajamzdravlja@dreamfactory.rs
e-mail: office@dreamfactory.rs
Tel: +381 (0) 60 707 32 00